ANBI

De stichting Streekmuseum Etten+Leur is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een stichting een Culturele ANBI is, kunnen donateurs gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Doet u een gift aan een Culturele ANBI, dan heeft u een extra aftrekmogelijkheid voor de Inkomstenbelasting. Deze aftrek bedraagt op het ogenblik 1,25 maal de ontvangst van uw gift!

Het RSIN/Ficaal nummer van ons museum is 802856779.